Skip to main content

The Future of Automotive

Kdo jsme?

Naše vize.

Společnost autinno s.r.o. je první SPIN-OFF společnost VŠB – Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO). Její převažující činnost je založena na spolupráci s univerzitou v rámci rozvoje moderních technologií pro automobilový průmysl a jejich zavádění do praxe.

1.

spin-off VŠB-TUO

žádné

omezení zavazadlového prostoru při integraci DbW2

Mise

Společnost vyrábí, distribuuje a servisuje licencované a původní produkty zejména pro OEM a Tier-1 klienty z autoprůmyslu, kteří jejichž využitím získávají zásadní konkurenční výhodu na trhu.

Cíle

Autinno si klade za cíl rozšířit pokročilé moderní technologie pro automobilový průmysl v rámci své obchodní činnosti mezi strategické partnery, což nepochybně vede k rozvoji ekonomiky a celkové životní úrovně společnosti. Převažující činnost společnosti autinno spočívá ve využití a rozvoji výsledků činnosti VŠB-TUO ve výzkumu, vývoji a inovacích. Společnost je špičkovou inovativní společností se sídlem v Moravskoslezském kraji a s trvalou vazbou na regionální technickou univerzitu.

Příběh vzniku

Společnost byla založena v 19. září 2022 v reakci na poptávku po komercializaci konkrétního výsledku smluvního výzkumu, realizovaného ve spolupráci VŠB-TUO a společnosti Valeo Autoklimatizace, k.s. pro segment vývojových experimentálních a testovacích technologií pro automobilový průmysl.

Vize

Trvale ambiciozní!

Co nabízíme?

Kdo jsme?

Základní informace:

autinno s.r.o.
Studentská 6202/17, 708 00 Ostrava
IČ: 17546745
DIČ: CZ17546745

Informace o platebním styku:

Banka: Česká spořitelna a.s.
č.ú.: 6380296399/0800
IBAN: CZ15 0800 0000 0063 8029 6399
BIC: GIBACZPX

Společnost autinno s.r.o. je zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 90442, vedenou u Krajského soudu v Ostravě.

Jednatel

doc. Ing. Petr Šimoník, Ph.D

📧 petr.simonik@autinno.cz      📱+420 604 478 962

Vedoucí vývoje

Ing. Tomáš Mrověc, Ph.D.

📧 tomas.mrovec@autinno.cz     📱+420 777 923 642

Vedoucí výroby

Ing. Tomáš Klein, Ph.D.

📧tomas.klein@autinno.cz      📱+420 608 295 681

Podívejte se co o nás napsali

Partneři

Valeo

Valeo je významným investorem v České republice již 25 let a vytváří pracovní místa s vysokou přidanou hodnotou. Valeo je dnes klíčovým hráčem v českém automobilovém průmyslu nejen ve výrobě, ale i ve výzkumu, a zároveň jedním z největších zaměstnavatelů. Na šesti svých pracovištích má 4.000 zaměstnanců.

VŠB-TUO

VŠB – Technická univerzita Ostrava už více než 170 let propojuje technické, ekonomické, přírodovědné a umělecké obory v moderních studijních programech, reagujících na skutečné problémy současnosti. Realizujeme základní i aplikovaný výzkum na špičkové úrovni.Díky tradici a spolupráci s průmyslem i řadou domácích a zahraničních univerzit v široké škále odvětví, poskytujeme inovativní řešení v řadě oborů a jistotu uplatnění našim absolventům.

Copyright autinno s. r. o., 2022